Πρακτικά πρώτης Γεν. Συνέλευσης. ( 13- 11- 2017 )

Πρακτικά πρώτης Γεν. Συνέλευσης. ( 13- 11- 2017 )

 

Κύρια Θέματα:

 

  • Εκλογή διοικούσας επιτροπής

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

 

IMG_20180623_0001.pdf

IMG_20180623_0002.pdf