Λίστα πρακτικών & συνημένα

Γεν. Συνέλευση #3

June 26, 2018, 3:53 pm

Πρακτικά Γεν. Συνέλευσης #3

IMG_20180623_0005.pdf

IMG_20180623_0006.pdf

 

Continue Reading...

Γεν. Συνέλευση #2

June 23, 2018, 8:12 am

Πρακτικά δευτερης Γεν. Συνέλευσης.

IMG_20180623_0003.pdf

IMG_20180623_0004.pdf

 

Continue Reading...

Γεν. Συνέλευση #1

June 23, 2018, 8:11 am

Πρακτικά πρώτης Γεν. Συνέλευσης.

IMG_20180623_0001.pdf

IMG_20180623_0002.pdf

Continue Reading...