Πρακτικά πεμπτης Γεν. Συνέλευσης. ( 20-6-2018)

 

Κύρια Θέματα:

  • Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

IMG_20180623_0009.pdf

IMG_20180623_0010.pdf