Πρακτικά τέταρτης Γεν. Συνέλευσης. ( 15-5-2018 )

 

Κύρια Θέματα:

  • Έκδοση POS και υπηρεσιών internet banking

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

 

IMG_20180623_0007.pdf

IMG_20180623_0008.pdf