Α. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018Α1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΙΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠ-ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠ-ΑΝΑΔΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

 

1)ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

2)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΕΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ (ΕΜΕ)

 

ΔΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ (ΕΜΕ)

 

ΕΝΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

7200,00

ΚΑΔ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

    1.  

47,29.23.01

    1.  

32.13.10.01

    1.  

32.13.10.00

    1.  

85.48.19.05

    1.  

47.78.86.01

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

 

4000,00

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

 

60% ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

20% ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

20% ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 

5000,00

ΔΑΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

0,00Α2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

 

----

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΜΕ)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΕΜΕ)

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

ΚΑΔ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΔ

 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

 

 

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

 

 

ΔΑΝΕΙΑ

 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, Π/Υ, ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΙΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ Κ.Τ.Λ.)