Λίστα πρακτικών & συνημένα.

 

Σε αυτή την σελίδα θα αβρείτε τα πρακτικά των δράσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ σε μορφή PDF καθώς και τον απολογισμό.


  1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
  2. Πρακτικά πρώτης Γεν. Συνέλευσης. ( 13- 11- 2017 )
  3. Πρακτικά δευτερης Γεν. Συνέλευσης. ( 28-3-2018 )
  4. Πρακτικά τρίτης Γεν. Συνέλευσης. ( 27-4-2018 )
  5. Πρακτικά τέταρτης Γεν. Συνέλευσης. ( 15-5-2018 )
  6. Πρακτικά πεμπτης Γεν. Συνέλευσης. ( 20-6-2018)
  7. Πρακτικά έβδομης Γεν. Συνέλευσης. ( 27-11-2018 )
  8. Πρακτικά όγδοης Γεν. Συνέλευσης. ( 8-7-2018 )